Giọng Ngâm  

    Uyên Phương Minh Nguyệt


  qua những bài thơ Uyên Phương Minh Nguyệt

            


THƠ CD#1

THƠ CD#2

THƠ CD#3

Ca Nhạc

   Uyên Phương Minh Nguyệt

            &  Minh Khoa


12 Bài tình khúc CD... tôi thút thít trong cõi lòng tan nát:

" Bố ơi! Còn gì đau khổ hơn nỗi đau

khổ này! Người ta đưa tin Bố bịnh,

rồi ngày sau lại đưa tin Bố mất.

Bố đã mất thật rồi hả Bố ? ...

Ca Nhạc & Hoạt Cảnh Video

  Uyên Phương Minh Nguyệt

            &  Minh Khoa


qua những bài thơ Tuyệt Tác Việt Nam               


THƠ CD#4